Město Kroměříž a okolí

Pamětihodnosti Kroměříže

Kvůli poloze penzionu budete mít vynikající příležitost během chvilky navštívit nejznámější pamětihodná místa Kroměříže.

Arcibiskupský zámek

Arcibiskupský zámek v Kroměříži je původně renesanční, později barokově přestavěný zámek nacházející se v historickém centru okresního města Kroměříž ve Zlínském kraji.

Historie zámku jako rezidence olomouckých biskupů je úzce spjatá s historií zdejšího biskupstva a arcibiskupstva a poddanské obce olomouckých biskupů, která byla na konci 13. století (r. 1290) biskupem Dětřichem z rodu Vítkovců povýšena na město.

zamek-kromeriz

Barokní zámek je příkladem kvalitní architektury, která byla objednána pro hodně náročné zákazníky. Všechny místnosti jsou reprezentativní a umělecky nejhodnotnější je Manský sál, zámecká knihovna a Sněmovna s 22 barokními křišťálovými lustry.

V roce 1995 byl celý komplex zařazen mezi národní kulturní památky a v roce 1998 byl zapsán na Listinu světového přírodního a kulturního dědictví UNESCO.

Podzámecká zahrada

Patří k nejlépe koncipovaným krajinářským parkům 19. století. Vznikla z původní renesanční zahrady. Jejím zakladatelem byl biskup Stanislav Turzo. Později za biskupů Viléma Prusinovského (1565 - 1572) a Stanislava Pavlovského byla upravovaná. Z větší časti představovala květinovou zahradu, uspořádanou do okrasných ornamentů a určenou hlavně na pěstování vzácných okrasných květin a dřevin.

podzamecka-zahrada-kromeriz

Podzámecká zahrada sa rozprostírá mezi zámkem a řekou Moravou na ploše 47 hektarů. Součástí areálu zahrady je hned několik staveb drobné architektury jako čínský pavilón, Pompejánská kolonáda, Maximiliánův dvůr aj. Mimo to je v zahradě chován i omezený počet živočichů (exotické ptactvo, primáti, kopytníci) a hnízdí tu volně žijící ptactvo.

Květná zahrada

Květná zahrada (původně Libosad) sa stala vrcholným stavebním dílem biskupa Karla II. Lichtenštejna z Kastelkornu. Na základě vlastních představ vycházejících z osobní bohaté knihovny děl věnujících sa zahradnímu umění zadal práce na nověvznikajícím projektu významným architektům (F. Lucchese a G. P. Tencalla) i dalším umělcům (štukatéři, sochaři, malíři) té doby.

kvetna-zahrada-kromeriz

Kromě zámeckého komplexu se v Kroměříži nachází tři historicky cenné kostely: kostel sv. Mořice, kostel sv. Jana Křtitele a kostel Nanebevzetí Panny Marie, kaple svatého Kříže, Mlýnská brána, biskupská mincovna, arcibiskupské vinné sklepy, Muzeum Kroměřížska a Galerie Artuš atd.

Poblíž Kroměříže se také nachází přírodní park Záhlinické rybníky.